Lessenreeksen over middeleeuwse literatuur

Onderzoek en publicaties

Onderzoek

Boot, A. & Kloosterman, J. (2013). ‘Hoogbegaafdheidsdidactiek in de Zaak V. Een onderzoek naar verrijkend lesmateriaal rondom de Middelnederlandse tekst De burggravin van Vergi. Praktijkgericht onderzoek in het kader van de master Nederlandse taal en cultuur: educatie en communicatie. Centrum voor Onderwijs en Leren Universiteit Utrecht.

Kemenade, Marieke van (2013). ‘Maect van uwen lieve niet u leet. Een koppeling van de lessenreeks ‘De zaak V.’ aan het referentiekader taal.’ Masterthesis  Nederlandse taal en cultuur: educatie en communicatie. Universiteit Utrecht.
Koppeling van ‘De zaak V.’ aan het referentiekader taal

Krediet, Katja (2016). ‘Voorsprullingen en astroleugens. De waarde van spotprognosticaties als bron in het onderzoek naar middeleeuwse astrologie.’ Masterthesis Middeleeuwen en Renaissancestudies. Universiteit Utrecht.

Visser, Annemarije (2013). ‘Middeleeuwse personages in een moderne moordzaak. Een didactische analyse van de literair-historische benaderingen in de lessen ‘De zaak V.’ over De burggravin van Vergi.’ Masterthesis  Nederlandse taal en cultuur: educatie en communicatie. Universiteit Utrecht.
Middeleeuwse personages in een moderne moordzaak

Walta, K. (2013). ‘De zaak V. Een verantwoording van het lessenpakket over de Middelnederlandse tekst: De burggravin van Vergi‘. Masterthesis Middeleeuwen en Renaissance studies. Universiteit Utrecht.
Academische Verantwoording

Publicaties

Mantingh, Erwin & van Zessen, Marike (2013). Leerlingen in de ban van Beatrijs? Een literair-historische schoolklassieker als didactische uitdaging. In Ton van Kalmthout, Orsolya Réthelyi & Remco Sleiderink (Eds.), Beatrijs de wereld in – Vertalingen en bewerkingen van het Middelnederlandse verhaal (pp. 219-236). Gent: Academia Press.

Mantingh, Erwin & Brandsma, Frank (2013). De zaak V – Een concept-gestuurde lessenreeks over De burggravin van Vergi. 27ste Conferentie Het Schoolvak Nederlands (pp. 196-198). Gent: Academia Press.

Visser, Annemarije, Brandsma, Frank & Mantingh, Erwin (2013). De zaak V – Een lessenreeks voor 3 vwo over De burggravin van Vergi als cold case. Madoc, 27 (4), (pp. 203-212).

Mantingh, Erwin (2014). Beestachtige lessen en fabelachtige vertellingen van Wim Helsen en Hans Teeuwen tot ‘Willem die Madocke makede’ – Over de lessenreeks ‘Bij beesten in de leer in het spoor van de vos’. 28ste HSN-conferentie (pp. 156-159). Gent: Academia Press.

Mantingh, Erwin, Brandsma, Frank & Visser, Annemarije (2014). Een fataal verhaal over liefde en verraad – Oordelen over schuld en onschuld in de middeleeuwen. Kleio, 55 (4), (pp. 26-29).

Visser, Annemarije, Mantingh, Erwin & Brandsma, Frank (2014). De zaak V – Kleio in de klas. Kleio, 55 (4), (pp. 30-31)