Lessenreeksen over middeleeuwse literatuur

De stad binnenstebuiten

De themaweek De stad binnenstebuiten neemt leerlingen uit het vierde leerjaar middelbaar onderwijs mee op ontdekking van het thema burgerschap in heden en verleden. In een stad met oude Romeinse en middeleeuwse wortels maken de leerlingen kennis met uiteenlopende facetten van burgerschap. Ze onderzoeken hoe sporen van antiek en middeleeuws burgerschap nog zichtbaar zijn in de hedendaagse stad en bediscussiëren de politieke, sociale en culturele vormgeving van stedelijk burgerschap vandaag de dag.

Door de themaweek heen loopt als een rode draad het werken aan de eindopdracht: het maken van een lof- of hekeldicht op de stad. De leerlingen doen alle opdrachten van de themaweek in kleinere groepen, die tegelijkertijd de groepen zijn waarin ze aan de eindopdracht werken en deze op de laatste dag presenteren.

Scholen die belangstelling hebben voor deze themaweek kunnen contact opnemen met de organisatoren via citizenshipdiscourses@uu.nl. De hier beschreven themaweek is gebaseerd op het programma zoals dat in april 2019 gerealiseerd is in de stad Utrecht. Een aantal van de beschreven activiteiten en opdrachten zijn dus alleen toepasbaar in Utrecht, maar de meeste elementen kunnen vertaald worden naar de eigen lokale situatie.

 

Voor de docent

Programma

Het programma dat op deze website is opgenomen geeft de themaweek De stad binnenstebuiten weer zoals deze is gegeven tussen 8 en 12 april 2019 aan leerlingen van het Corderius College te Amersfoort.

Over de themaweek

Het thema van de themaweek De stad binnenstebuiten is ‘Burgerschap Vroeger en Nu’. In een vijfdaags programma van colleges, excursies en opdrachten maken de deelnemers kennis met hedendaagse en historische karakteristieken van de stad en stedelijk leven. Door deze te onderzoeken zullen zij ook de rechten en plichten ontdekken die bij het burgerschap van een stad en een staat horen.

De doelgroep 

De themaweek is samengesteld voor middelbare scholieren uit het vierde leerjaar van het vmbo, havo en vwo en is erop gericht om voor al deze groepen toegankelijk te zijn. Daarom worden historische (vaak oorspronkelijk Latijnse) teksten in Nederlandse vertaling aangeboden en wordt er geen specifieke historische kennis van de middeleeuwen gevraagd.

Leerdoelen

De 3 leerdoelen van de themaweek zijn (1) horizon verbreden; (2) nieuw inzicht in het verleden en de weerklank ervan in het heden; (3) ontwikkeling analytische lees- en schrijfvaardigheid. De leerdoelen worden hier uitgebreider beschreven.

Overzicht

Het programma van de themaweek is verdeeld over vijf dagen. Dit overzicht zet de vijf dagen en hun opdrachten op een rij. In het dagprogramma zijn per onderdeel drie zaken beschreven: de beschrijving van het onderdeel; het leerdoel; het resultaat. Ook is er per onderdeel aangegeven welk werkmateriaal er nodig is. In sommige gevallen zal er naar de reader worden verwezen. De leerlingen krijgen deze reader aan het begin van de themaweek. Al het andere werkmateriaal krijgen de leerlingen tijdens de opdrachten zelf pas uitgedeeld.