Lessenreeksen over middeleeuwse literatuur

Het Boek van X

De Middeleeuwen saai en de mensen die toen leefden dom? Deze lessenreeks laat zien dat dit beeld wel wat bijgesteld mag worden. Door leerlingen te stimuleren zich in te leven in een andere cultuur, zien zij die ‘donkere periode’ in een heel ander licht!

Tijdens de eerste drie lessen maken de leerlingen achtereenvolgens kennis met de Middeleeuwen, met Middeleeuwse wetenschap en bronnen en ten slotte met boeken en handschriften. Daarna is er keuze uit 6 workshops: ‘Middeleeuwse kaarten’, ‘Middeleeuwse kosmos’, ‘Edelen in de samenleving’, ‘Middeleeuwse armenzorg’, ‘De mens in de Middeleeuwen’ en ‘Middeleeuwse religie’.

Het lesplan is oorspronkelijk bedoeld voor een projectweek voor VWO-3 scholieren. Zo is het dus ook opgebouwd. Een voorbeeld van hoe de projectweek ingedeeld kan worden ziet u hieronder:

Maandag Les 1 en les 2
Dinsdag Les 3 en workshop 1
Woensdag 2 workshops
Donderdag 1 workshop en redactie
Vrijdag Boekdag

Het is echter ook mogelijk om het lesmateriaal op een andere manier aan te bieden, of op een ander niveau. Een goede manier om te beginnen is het downloaden van de docenthandleiding. Hierin staan de lessen en workshops uitgebreid beschreven. De achtergrondinformatie die nodig is om de lessen te kunnen geven, is samengebracht in dit document. Verder is er een werkboek voor de leerlingen waar alle opdrachten in kunnen worden gemaakt. Voor verschillende lessen en workshops is extra materiaal beschikbaar. Deze vindt u gerangschikt per les in het onderstaande overzicht. Wanneer er in de handleiding verwezen wordt naar ‘bijlagen’, is het document hier te vinden, met uitzondering van het filmpje ‘Perkament maken’ dat op youtube beschikbaar is.

Overzicht van de documenten