Lessenreeksen over middeleeuwse literatuur

Drie lessen reeks

Docentenhandleiding: Spot en satire in de middeleeuwen (verkorte versie)

Utrecht, juli 2016

Beste docent(e),

Voor u ligt de docentenhandleiding van het lespakket ‘Spot en satire in de middeleeuwen’. Dit lespakket is ontworpen door twee masterstudenten van Universiteit Utrecht, in samenwerking met dr. Katell Lavéant, die gelijktijdig een onderzoek deed naar laatmiddeleeuwse spot. Het lespakket is van januari tot april 2016 onderwezen aan het Corderius College te Amersfoort, in de vorm van een masterclass.

Dit is een verkorte versie van het originele lesplan, dat bestaat uit tien lessen. In deze verkorte versie wordt af en toe verwezen naar het grotere lespakket. Het spotthema in les 3 kan namelijk worden vervangen door een van de andere thema’s. Deze voorbeelden vindt u op de hierboven genoemde site.

De verkorte versie bestaat in principe uit 3 lessen, van elk 50 minuten. In de eerste les maken de leerlingen kennis met de middeleeuwen, aan de hand van de middeleeuwse stad. In de twee les zoomen we in op spot: wat is dat eigenlijk? In deze les gaan de leerlingen aan de slag met moderne vormen van spot. Tijdens hun huiswerkopdracht verdiepen ze zich zelf in een vorm van middeleeuwse spot. In de laatste les gaan de leerlingen creatief aan de slag. Ze maken een kort toneelstuk of rap van een middeleeuwse satire.

Het is ook mogelijk om een extra les in te plannen. In deze versie bestaat deze extra les uit een verdiepingsmodule over de kunstschilder Jheronimus Bosch, maar uiteraard kan er ook voor een extra spotthema gekozen worden. In dat geval bestaat de reeks uit vier lessen. De extra les komt dan op de derde plaats. Er zit in dat geval ook een andere volgorde in het huiswerk. Dit wordt aangegeven in het lesplan.

Per les staan de benodigdheden voor de les beschreven. Er is uitgegaan van een groep van vijftien leerlingen. Er is een tijdsindeling gemaakt, maar uiteraard kan dit naar eigen inzicht aangepast worden. Voor meer informatie en inspiratie kunt u terecht bij het volledige lesplan.

Veel plezier met dit lespakket!

Katja en Susanne

 

Les 1 Docentenhandleiding

PowerPoint: De middeleeuwse stad

Huiswerkopdracht 1: Spot of serieus?

Tekstfragmenten huiswerkopdracht 1

Les 2 Docentenhandleiding

PowerPoint: Wat is spot?

Huiswerkopdracht 2: Parodie of ridderroman?

Antwoordmodel: Parodie of ridderroman?

Tekstfragmenten huiswerkopdracht:

Aucassin en Nicolette

Erec en Enide

Ferguut

 

In geval van 4 lessen:

Alternatieve huiswerkopdracht

Tekstfragmenten bij alternatieve huiswerkopdracht

Schilderijen bij alternatieve huiswerkopdracht

Les 3 Docentenhandleiding

PowerPoint: Symboliek dieren

Verwerkingsopdracht: Reinaert de vos

Extra les (tussen les 2 en 3) Docentenhandleiding

PowerPoint: Jheronimus Bosch

Werkblad: Tuin der lusten